LIVE • CHOTU TAJ Satta King Result Chart 2022 – 2021

Spread the love

Chotu Taj Satta king result

Updated Time: 02:40 PM

CHOTU TAJ

OLD > 77 | LIVE • (90)


Live Satta King Result Chart | Chotu Taj Satta Result

लाइव सत्ता किंग रिजल्ट चार्ट • रिजल्ट अपडेट होने में कुछ समय लग सकता है • कृपया थोड़ा इंतजार करें

LIVE 15/01/2022
TIME >> 12:15 AM
MIDNIGHTOLD > 65 | LIVE • (Wait)
TIME >> 12:30 AM
GOLDEN MUMBAIOLD > 100 | LIVE • (Wait)
TIME >> 11:30 PM
GALIOLD > 67 | LIVE • (21)
TIME >> 09:40 PM
LONIOLD > 67 | LIVE • (Wait)
TIME >> 11:30 PM
AGRA SPECIALOLD > 76 | LIVE • (12)
TIME >> 08:50 PM
RAJDHANI EVE UPOLD > 98 | LIVE • (58)

Satta king result

TOP 14/01/2022
TIME >> 05:15 AM
DISAWAROLD > 28 | LIVE • (38)
TIME >> 06:00 PM
FARIDABADOLD > 28 | LIVE • (57)
TIME >> 08:30 PM
GHAZIABADOLD > 76 | LIVE • (51)
TIME >> 11:30 PM
GALIOLD > 67 | LIVE • (21)
All 14/01/2022
TIME >> 12:10 AM
OLD FARIDABADOLD > 60 | LIVE • (64)
TIME >> 12:15 AM
MIDNIGHTOLD > 06 | LIVE • (65)
TIME >> 12:30 AM
GOLDEN MUMBAIOLD > 26 | LIVE • (100)
TIME >> 02:00 AM
RAJSTHAN GOLDOLD > 19 | LIVE • (83)
TIME >> 05:15 AM
CHARMINAROLD > 28 | LIVE • (38)
TIME >> 12:50 PM
JAY BHARATOLD > 69 | LIVE • (11)
TIME >> 01:00 PM
HIMACHALOLD > 49 | LIVE • (12)
TIME >> 01:00 PM
MAHALAXMIOLD > 02 | LIVE • (98)
TIME >> 01:15 PM
SADAR BAZAROLD > 34 | LIVE • (81)
TIME >> 01:30 PM
APSTATEOLD > 29 | LIVE • (73)
TIME >> 02:00 PM
FIROZPUROLD > 16 | LIVE • (48)
TIME >> 02:10 PM
CHINA BAZAROLD > 48 | LIVE • (07)
TIME >> 02:15 PM
SAVERAOLD > 26 | LIVE • (49)
TIME >> 02:30 PM
MEERUT BAZAROLD > 97 | LIVE • (17)
TIME >> 02:30 PM
ROYAL GOLD RGOLD > 86 | LIVE • (22)
TIME >> 02:30 PM
RAJDHANIOLD > 52 | LIVE • (49)
TIME >> 02:30 PM
CHAMELIOLD > 51 | LIVE • (26)
TIME >> 02:30 PM
SHALIMAR SAVERAOLD > 86 | LIVE • (78)
TIME >> 02:40 PM
OLD TAJOLD > 77 | LIVE • (90)
TIME >> 02:40 PM
CHOTU TAJOLD > 77 | LIVE • (90)
TIME >> 03:00 PM
MEERUT CITYOLD > 44 | LIVE • (73)
TIME >> 03:00 PM
DELHI NOONOLD > 15 | LIVE • (71)
TIME >> 03:00 PM
PESHAWAROLD > 85 | LIVE • (17)
TIME >> 03:10 PM
DELHI BAZAROLD > 25 | LIVE • (57)
TIME >> 03:10 PM
ROYAL JDOLD > 67 | LIVE • (24)
TIME >> 03:30 PM
HIMACHAL NOONOLD > 38 | LIVE • (24)
TIME >> 03:30 PM
MAA BHAGWATIOLD > 67 | LIVE • (24)
TIME >> 03:30 PM
BOMBAY GOLDOLD > 71 | LIVE • (67)
TIME >> 04:00 PM
TAQDEERWALAOLD > 73 | LIVE • (92)
TIME >> 04:00 PM
CHETAKOLD > 52 | LIVE • (97)
TIME >> 04:20 PM
MONU TAJOLD > 38 | LIVE • (71)
TIME >> 04:30 PM
SHRI GANESHOLD > 12 | LIVE • (09)
TIME >> 04:30 PM
PATNAOLD > 48 | LIVE • (80)
TIME >> 04:30 PM
HIMACHAL DAILYOLD > 73 | LIVE • (90)
TIME >> 04:30 PM
KASHIPUROLD > 35 | LIVE • (81)
TIME >> 04:55 PM
UP STATEOLD > 19 | LIVE • (80)
TIME >> 05:00 PM
PUNJAB DAYOLD > 11 | LIVE • (08)
TIME >> 05:00 PM
LAL KILAOLD > 99 | LIVE • (61)
TIME >> 05:15 PM
DISAWAR DINOLD > 09 | LIVE • (48)
TIME >> 05:15 PM
DEHRADUNOLD > 63 | LIVE • (82)
TIME >> 05:20 PM
HISAROLD > 95 | LIVE • (62)
TIME >> 05:30 PM
HINDUSTANOLD > 37 | LIVE • (57)
TIME >> 05:30 PM
HARYANA SUPEROLD > 88 | LIVE • (79)
TIME >> 05:45 PM
BALLABH GARHOLD > 10 | LIVE • (28)
TIME >> 06:00 PM
MAHALAXMIOLD > 82 | LIVE • (57)
TIME >> 06:00 PM
AGRA BAZAROLD > 82 | LIVE • (57)
TIME >> 06:00 PM
NEPALOLD > 29 | LIVE • (58)
TIME >> 06:00 PM
NAZIRABADOLD > 82 | LIVE • (57)
TIME >> 06:15 PM
SHALIMAROLD > 77 | LIVE • (05)
TIME >> 06:20 PM
JALANDHAR CITYOLD > 08 | LIVE • (01)
TIME >> 06:30 PM
DELHI 6OLD > 86 | LIVE • (51)
TIME >> 06:30 PM
DELHI GOLDOLD > 43 | LIVE • (02)
TIME >> 07:30 PM
NANGLOIOLD > 24 | LIVE • (78)
TIME >> 08:30 PM
HARYANAOLD > 67 | LIVE • (15)
TIME >> 08:30 PM
OM BAZAROLD > 85 | LIVE • (15)
TIME >> 08:50 PM
RAJDHANI EVE UPOLD > 98 | LIVE • (58)
TIME >> 09:20 PM
FARIDABAD NIGHTOLD > 98 | LIVE • (37)
TIME >> 09:20 PM
SUPER PUNJABOLD > 96 | LIVE • (00)
TIME >> 09:30 PM
GARIB RATHOLD > 97 | LIVE • (56)
TIME >> 09:40 PM
LONIOLD > 67 | LIVE • (XX)
TIME >> 10:00 PM
LUCK 7OLD > 11 | LIVE • (47)
TIME >> 11:30 PM
AGRA SPECIALOLD > 76 | LIVE • (21)
TIME >> 11:30 PM
NAGALAND NIGHTOLD > 79 | LIVE • (58)

CHOTU TAJ SATTA KING RESULT CHART FOR 2022

Old Taj & Chotu Taj satta king result chart for 2022
Dat Jan Feb Mar Apr May Jun
01 67
02 15
03 46
04 87
05 03
06 62
07 47
08 10
09 08
10 31
11 06
12 30
13 77
14 90
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Next result chart

Old Taj + Chotu Taj Satta king result Chart December 2021
No. 06
Date 30
No. 70
Date 29
No. 10
Date 28
No. 62
Date 27
No. 73
Date 26
No. 75
Date 25
No. 70
Date 24
No. 97
Date 23
No. 56
Date 22
No. 17
Date 21
No. 62
Date 20
No. 56
Date 19
No. 59
Date 18
No. 12
Date 17
No. 59
Date 16
No. 99
Date 15
No. 87
Date 14
No. 40
Date 13
No. 23
Date 12
No. 09
Date 11
No. 29
Date 10
No. 01
Date 09
No. 42
Date 08
No. 59
Date 07
No. 16
Date 06
No. 17
Date 05
No. 03
Date 04
No. 65
Date 03
No. 05
Date 02
No. 13
Date 01
Old Taj + Chotu Taj Satta king result Chart November 2021
No. XX
Date 30
No. 07
Date 29
No. 78
Date 28
No. 17
Date 27
No. 19
Date 26
No. 51
Date 25
No. 73
Date 24
No. 53
Date 23
No. 29
Date 22
No. 07
Date 21
No. 73
Date 20
No. 48
Date 19
No. 80
Date 18
No. 23
Date 17
No. 37
Date 16
No. 71
Date 15
No. 45
Date 14
No. 67
Date 13
No. 53
Date 12
No. 58
Date 11
No. 65
Date 10
No. 64
Date 09
No. 67
Date 08
No. 28
Date 07
No. 24
Date 06
No. 40
Date 05
No. 37
Date 04
No. 81
Date 03
No. 28
Date 02
No. 50
Date 01

Chotu Taj Satta king result chart 10 Month

OLD TAJ + CHOTU TAJ SATTA RESULT CHART FOR 2021
DAT OCT SEP AUG JUL JUN
30 79 xx 82 12 xx
29 10 xx 66 46 89
28 72 40 91 46 13
27 90 69 52 94 63
26 33 80 65 78 13
25 95 47 77 15 78
24 81 78 64 93 16
23 04 33 17 30 67
22 62 86 25 ** 03
21 29 74 69 30 25
20 89 93 58 72 29
19 09 22 89 95 12
18 52 39 75 66 23
17 50 60 28 03 83
16 09 00 77 48 78
15 32 09 84 90 96
14 51 66 79 43 65
13 62 18 57 55 16
12 31 56 73 55 87
11 97 65 54 70 86
10 22 66 25 31 64
09 37 86 43 18 25
08 41 54 29 78 50
07 52 10 55 49 63
06 99 80 81 28 02
05 88 47 39 12 81
04 50 49 59 12 15
03 29 86 17 69 19
02 83 90 17 38 06
01 22 74 99 23 01
OLD TAJ + CHOTU TAJ SATTA RESULT CHART FOR 2021
DAT MAY APR MAR FEB JAN
01 20 93 71 84 14
02 61 77 06 41 55
03 85 51 32 40 17
04 60 78 72 30 66
05 17 95 82 79 78
06 46 21 14 78 58
07 24 77 40 05 43
08 09 21 35 25 98
09 65 69 14 02 00
10 71 42 71 94 61
11 09 37 41 19 35
12 37 16 16 82 83
13 02 23 14 28 74
14 71 84 08 62 31
15 03 88 14 49 19
16 93 95 63 80 44
17 98 83 84 36 73
18 24 95 30 29 00
19 25 87 11 12 77
20 84 38 50 42 90
21 60 37 32 11 44
22 81 80 60 67 79
23 83 97 55 46 11
24 19 92 28 36 81
25 64 22 93 01 60
26 40 17 31 46 59
27 52 15 23 20 83
28 84 82 97 ** 45
29 47 60 69 ** 79
30 57 ** 77 ** 91
31 ** ** ** ** **


Satta King CHOTU TAJ live result chart April 2021

सत्ता किंग छोटू ताज लाइव रिजल्ट चार्ट 2021 मार्च

छोटू ताज सत्ता किंग रिजल्ट चार्ट दिसंबर 2020

Lucky number kis trh se chun sakte hai

Hello dosto. Sayad aap aaj ke liye Pakka number dhundh rahe hain. Agar aapko 100% pakka number chahiye to ham aapko pakka number denge. Number direct company se hoga jiski full guarantee hogi. Number lene ke liye aapko uper jo number dikhai de Raha hai us par call karni hogi. Number pakka hoga isliye aapko payment bhi karni hogi.


Mere pyare bhaiyo agar aap bhi bahut loss me hain to ham aapki madad jarur karenge. agar aap hamse number Lena chahte hain to aap call kar sakte hain.


Agar aapko direct company se number nahi chahiye to aapko lucky number find karne ki trick bata rahe hain. Jise aap niche wale paragraph me pad sakte hain.


Aap khud sochiye agar aap kisi bhi fild me dimag ka istemal nahi karenge to aap kaise success honge? dimag to aapko chalana hi padega tabhi aap kuch hashil kar sakte hain. ham aapko sahi number chunne ke liye kuch khash ray de sakta hain.


Sabse pahle aapko jis game me number lagana hai uska pure mahine ka chart nikal kar apne pass rakhen. chart me har number ko analysis karte rahiye ho sakta hai aapko number trick samajh me aajaye.


agar aapko chart ko dekhar thoda bahut bhi samajh me aaya hai to aap agle din jo bhi aapke samajh me aaya hai uske hisab se hi koi number select kijiye or usko play kar dijiye. me vishvash se kah Sakta hu ke aapke dwara chune hue number ki aane ki sambhavna ho Sakti hai.


Agar aapke dwara chuna hua number fir bhi nahi aaye to fir se chart Ko analysis kariye ho Sakta hai aapko koi trick samajh me aajaye. sabhi chart ke number ko sahi se dekhiye or samajhne ki kosis kijiye. agar aap kisi or se trick dwara nikla hua number lenge to uske kam chance ke bo number aaye.


Internet par number nikalne ki hajaro trick hain par kisi Kam ki nahi hain, isliye khud number nikalkar try karte rahiye.


Result chart ko kis trh se samjhe ?

Hello dosto swagat hai aapka hamare is page me. Yaha aapko real information provid ki jaati hai. Jaha aap current live result prapt kar sakte hain.


In result chart me hamne top market ke result ko add kiya hain Jese: Faridabad, Ghaziabad, Gali, Disawar, Shri Ganesh, Meerut City, Delhi bazar, & Shridevi, Madhuri, kalyan, tara, Main Mumbai, Rajdhani, Tata time, Milan Golden & more…


Yaha jitne bhi markets ke result published hote hain Direct company se published hote hain. Har ek result satik hota hain jise ham published karte hain.


Result ko result ke updated time par hi updated kiya jata hain. Result ke do part hote hain pahla part open ka hota hai or dusra part close ka hota hai. sabse pahle open result ko update kiya jata hai open result final hone ke baad use published kar diya jata hai.


Uske baad closed ka time pura hone ke baad use bhi published kar diya jata hai. Aap apne result ko check karte time uske naam or uska time jarur confirm karen.


Agar aap apne market ka monthly result chart dekhna chahte hain to aap use bhi dekh sakte hain. Aapko is hi page me monthly result chart mil jayega bas aapko page scroll down karke check kana hai.


Kabhi kabhi result time par nahi aa pata hai, isliye aapko kuch time intjar bhi karna pad sakta hai. 5 10 minutes upar niche result let ho jata hai.


Aapko result chart me header me live result ki date bhi dikhai de jayegi jisse aapko pta rage ke re chart real time me update ho raha hai.


Agar aapko is site se kisi bhi tarah ki help chahiye to aapko hamara mobile number bhi chart me mil jayega. Aapko number par click karna hai uske baad aap direct call kar sakte hain.


Ho chotu taj result 2022 sakta hai aap hamari site par apni market ka result lagbana chahte ho to aap hamse contact karke apni market ka result lagba sakte hain. Result lagbana ke liye aapko monthly payment karni hoti hai.

 


Spread the love